Animal Pictures Archive mobile

Animal Movie Posters :: Hiroshi Koizumi

Godzilla Raids Again (1955)
Poster Size: 2100x4050
Tags: Godzilla Raids Again, Gigantis, the Fire Monster, 1955, Motoyoshi Oda, Takashi Shimura, Hiroshi Koizumi, Setsuko Wakayama, Minoru Chiaki, Masao Shimizu, ゴジラの逆襲, 小田基義
Ghidorah, the Three-Headed Monster (1964)
Poster Size: 1773x2693
Tags: Ghidorah, the Three-Headed Monster, 1964, Ishirô Honda, Takashi Shimura, Yosuke Natsuki, Yuriko Hoshi, Hiroshi Koizumi, Akiko Wakabayashi, Emi Ito, Yûmi Ito, 三大怪獣 地球最大の決戦
Mothra vs. Godzilla (1964)
Poster Size: 1929x2737
Tags: Mothra vs. Godzilla, Godzilla vs. the Thing, 1964, Ishirô Honda, Akira Takarada, Yuriko Hoshi, Hiroshi Koizumi, Yû Fujiki, Emi Ito, Japanese poster, モスラ対ゴジラ
Godzilla, Mothra, Mechagodzilla: Tokyo S.O.S. (2003)
Poster Size: 719x999
Tags: Godzilla, Mothra, Mechagodzilla: Tokyo S.O.S., Godzilla: Tokyo S.O.S., 2003, Masaaki Tezuka, Noboru Kaneko, Miho Yoshioka, Mitsuki Koga, Hiroshi Koizumi, Akira Nakao, Kôichi Ueda, Kô Takasugi
| Mobile Home | New Photos | Random | Funny | Films | Korean |
^o^ Animal Pictures Archive for smart phones ^o^