Animal Pictures Archive mobile

Animal Movie Posters :: 平田昭彦

Godzilla (1954)
Poster Size: 1080x1540
Tags: Godzilla, ゴジラ, Gojira, 1954, Ishirô Honda, Takashi Shimura, Akira Takarada, Momoko Kôchi, Akihiko Hirata, Fuyuki Murakami, Raymond Burr
King Kong vs. Godzilla (1962)
Poster Size: 1131x1764
Tags: King Kong vs. Godzilla, 1962, Ishirô Honda, Tadao Takashima, Kenji Sahara, Yû Fujiki, Ichirô Arishima, キングコング対ゴジラ, 本多猪四郎, 高島忠夫, 浜美枝
Ghidorah, the Three-Headed Monster (1964)
Poster Size: 1773x2693
Tags: Ghidorah, the Three-Headed Monster, 1964, Ishirô Honda, Takashi Shimura, Yosuke Natsuki, Yuriko Hoshi, Hiroshi Koizumi, Akiko Wakabayashi, Emi Ito, Yûmi Ito, 三大怪獣 地球最大の決戦
Ebirah, Horror of the Deep (1966)
Poster Size: 2088x2962
Tags: Ebirah, Horror of the Deep, Godzilla Versus the Sea Monster, 1966, Jun Fukuda, Akira Takarada, Kumi Mizuno, Chôtarô Tôgin, Hideo Sunazuka, Tôru Watanabe, ゴジラ・エビラ・モスラ 南海の大決闘, 福田純
Ebirah, Horror of the Deep (1966)
Poster Size: 1000x1281
Tags: Ebirah, Horror of the Deep, Godzilla Versus the Sea Monster, 1966, Jun Fukuda, Akira Takarada, Kumi Mizuno, Chôtarô Tôgin, Hideo Sunazuka, Tôru Watanabe, ゴジラ・エビラ・モスラ 南海の大決闘, 福田純
Il Figlio di Godzilla (1967)
Poster Size: 1173x2493
Tags: Italian poster, Il Figlio di Godzilla, Son of Godzilla, 1967, Jun Fukuda, Tadao Takashima, Akira Kubo, Bibari Maeda, Akihiko Hirata, Yoshio Tsuchiya, Kenji Sahara
Godzilla vs. Mechagodzilla (1974)
Poster Size: 2109x3213
Tags: Godzilla vs. Mechagodzilla, Godzilla vs. Bionic Monster, 1974, Jun Fukuda, Masaaki Daimon, Kazuya Aoyama, Reiko Tajima, Akihiko Hirata, Hiromi Matsushita, ゴジラ対メカゴジラ, ゴジラ vs. メカゴジラ
The Terror of Godzilla (1975)
Poster Size: 2085x3161
Tags: The Terror of Godzilla, Terror of Mechagodzilla, 1975, Ishirô Honda, Katsuhiko Sasaki, Tomoko Ai, Akihiko Hirata, Katsumasa Uchida, Goro Mutsumi, Tadao Nakamaru, メカゴジラの逆襲
| Mobile Home | New Photos | Random | Funny | Films | Korean |
^o^ Animal Pictures Archive for smart phones ^o^